Zdjęcie nagłówkowe

Wyszukiwarka

Wyszukaj

Kontent_HTML


  • Rada Osiedla jest organem Spółdzielni, który działa w interesie członków zamieszkałych na terenie osiedla oraz sprawuje społeczny nadzór i kontrolę nad działalnością Administracji Osiedla.
  • Rada Osiedla współdziała z organizacjami, instytucjami i zakładami pracy, na rzecz rozwoju osiedla we wszystkich dziedzinach aktywności: gospodarczej, społecznej, wychowawczej, kulturalnej i sportowej. - Statut Spółdzielni §91
  • Regulamin Rady Osiedla
  • Rada Osiedla składa się z dwunastu do dwudziestu czterech osób, członków Spółdzielni zamieszkałych w Osiedlu. - Statut Spółdzielni §96

 

 
Obsługa Rady Osiedla:
Inspektor ds. samorządowych: Katarzyna Krzemińska
 

 HARMONOGRAM DYŻURÓW CZŁONKÓW RADY OSIEDLA

"STEGNY PÓŁNOC" - 2024 ROK

 


26.02.2024 r.

Poniedziałek (godz. 17:00 - 18:00)


Siedziba Administracji Osiedla "Stegny Północ"


ul. Czarnomorska 11

04.03.2024 r.
08.04.2024 r.
06.05.2024 r.
03.06.2024 r.

 


Terminarz posiedzeń Rady Osiedla
Skład Rady Osiedla

 
L.p   Imię i Nazwisko
 

Rok

wyboru

  Na okres (lat)  

Rok

zakończenia

  Funkcja
 

                     
1.   Roman Pietrulewicz   2023   4   2027   Przewodniczący RO
                     
2.   Antoni Wasilewski
Uchw. nr 4/2024 RN z dn. 26.03.2024 r.
  2023   4   2027   V-ce Przewodniczący RO
                     
3.   Danuta Jasińska
Uchw. nr 4/2024 RN z dn. 26.03.2024 r.
  2023   4   2027   Sekretarz RO,
Członek Komisji Techniczno-Środowiskowej,
Członek Komisji Samorządowo-Handlowej
                     
4.   Anna Janicka   2023   4   2027   Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
                     
5.   Mariusz Szabrański
Uchw. nr 4/2024 RN z dn. 26.03.2024 r.
  2023   4   2027   Członek Komisji Rewizyjnej
                     
6.   Maria Latos   2023   4   2027   Członek Komisji Rewizyjnej,
Członek Komisji Samorządowo-Handlowej
                     
7.   Roman Ran
Uchw. nr 4/2024 RN z dn. 26.03.2024 r.
  2023   4   2027   Członek Komisji Rewizyjnej,
Członek Komisji Techniczno-Środowiskowej
                     
8.  

Łukasz Hubert Derda
Uchw. nr 4/2024 RN z dn. 26.03.2024 r.

  2023   4   2027   Przewodniczący Komisji
Techniczno-Środowiskowej
                     
9.   Diana Kralkovska   2023   4   2027   Członek Komisji
Techniczno-Środowiskowej
                     
10.   Jarosław Stachowicz
Uchw. nr 4/2024 RN z dn. 26.03.2024 r.
  2023   4   2027   Członek Komisji
Techniczno-Środowiskowej
                     
11.   Leszek Guzek
Uchw. nr 4/2024 RN z dn. 26.03.2024 r.
  2023   4   2027   Przewodniczący Komisji
Samorządowo-Handlowej
                     
12.   Ewa Rucińska   2023   4   2027   Członek Komisji
Samorządowo-Handlowej
                     
13.   Jacek Rusinowski   2023   4   2027   Członek Rady Osiedla
                     
14.   Iwona Śmich
  2023   4   2027   Członek Rady Osiedla

 

Informacje Rady Osiedla
Materiały | Plenum Rady Osiedla
Protokoły
Uchwały
Sprawozdania