Zdjęcie nagłówkowe

Wyszukiwarka

Wyszukaj

RO - Wstęp


  • Rada Osiedla jest organem Spółdzielni, który działa w interesie członków zamieszkałych na terenie osiedla oraz sprawuje społeczny nadzór i kontrolę nad działalnością Administracji Osiedla.
  • Rada Osiedla współdziała z organizacjami, instytucjami i zakładami pracy, na rzecz rozwoju osiedla we wszystkich dziedzinach aktywności: gospodarczej, społecznej, wychowawczej, kulturalnej i sportowej. - Statut Spółdzielni §91
  • Regulamin Rady Osiedla
  • Rada Osiedla składa się z dwunastu do dwudziestu czterech osób, członków Spółdzielni zamieszkałych w Osiedlu. - Statut Spółdzielni §96

 

 
Obsługa Rady Osiedla:
Specjalista ds. samorządowych: Katarzyna Krzemińska
 


HARMONOGRAM DYŻURÓW CZŁONKÓW RADY OSIEDLA

"STEGNY PÓŁNOC" - 2024 ROK

 


26.02.2024 r.

Poniedziałek (godz. 17:00 - 18:00)


Siedziba Administracji Osiedla "Stegny Północ"


ul. Czarnomorska 11


 

 

04.03.2024 r.
08.04.2024 r.
06.05.2024 r.
03.06.2024 r.
01.07.2024 r.
02.09.2024 r.

 


 

Terminarz posiedzeń Rady Osiedla
Skład Rady Osiedla

 
L.p   Imię i Nazwisko
 

Rok

wyboru

  Na okres (lat)  

Rok

zakończenia

  Funkcja
 

                     
1.   Roman Pietrulewicz   2023   4   2027   Przewodniczący RO
                     
2.   Antoni Wasilewski   2024   3   2027   Zastępca Przewodniczącego RO,
Członek Komisji Technicznej
                     
3.   Danuta Jasińska   2024   3   2027   Sekretarz RO,
Członek Komisji Handlu
                     
4.   Anna Janicka   2023   4   2027   Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
                     
5.   Łukasz Hubert Derda   2024   3   2027   Przewodniczący Komisji Technicznej
                     
6.   Leszek Guzek   2024   3   2027   Przewodniczący Komisji Handlu
                     
7.   Roman Ran   2023   4   2027   Przewodniczący Komisji Samorządowej
                     
8.   Jacek Rusinowski   2024   3   2027   Członek Komisji Handlu
                     
9.  

Iwona Śmich

  2023   4   2027   Członek Komisji Technicznej
                     
10.   Diana Kralkovska   2023   4   2027   Członek Komisji Technicznej
                     
11.   Maria Latos   2023   4   2027   Członek Komisji Rewizyjnej
                     
12.   Ewa Rucińska   2023   4   2027   Członek Komisji Rewizyjnej
                     
13.   Aleksandra Rysak
Rezygnacja w dniu 20.06.2024 r.
  2024   3   2027   Członek Komisji Rewizyjnej
                     
14.   Michał Osowski   2024   3   2027   Członek Komisji Samorządowej
                     
15.   Jan Ślęzakiewicz   2024   3   2027   Członek Komisji Technicznej
                     
16.
  Jakub Łabno   2024   3
  2027
  Członek Komisji Rewizyjnej
                     
17.
  Monika Tomaszewska   2024   3
  2027   Członek Komisji Samorządowej
                     
18.
  Anna Abramuk   2024   3
  2027   Członek Komisji Rewizyjnej
                     
19.
 

Anna Jabłecka
Rezygnacja w dniu 06.05.2024 r.

  2024   3
  2027   Członek Rady Osiedla 

 

Informacje Rady Osiedla
Materiały | Plenum Rady Osiedla
Protokoły
Uchwały
Sprawozdania